Apua ja hoivaa kotiisi.

Apua- ja hoivaa ikäihmisille: Seuranpitoa, asiointiapua, kodin siivousta, jalkahoitoa ja muita asioita missä koet tarvitsevasi apua.

Tällä hetkellä en pysty ottamaan uusia kodin tukipalveluasiakkaita.

Hannan Hoivan palvelut

Antamieni kodin hoiva- ja tukipalvelujen tarkoitus on auttaa ja tukea  kotona tai palvelutalossa asuvia ikäihmisiä ja henkilöitä joiden toimintakyky on sairauden -tai vamman vuoksi alentunut.  

Antamani Palvelut helpottavat- ja mahdollistavat kotona asumista, tuoden toivottua apua ja iloa arkeen.  

Palveluni perustuvat yksilölliseen palvelusuunnitelmaan, joka sisältää asiakkaan ja/tai omaisten kanssa yhdessä suunnitellut palvelut.Ruoan valmistus ja kaupassakäynti.

Kodin ylläpitosiivous ja muut kotiaskareet.

Seuranpito, asiointiapu 

ja yhdessä tekeminen.

Opastusta teknisten laitteiden käytössä.

Turvallisuus ja luotettavuus

Toimin aina niin, että huomioin asiakkaani turvallisuuden. Minulla on salassapitovelvollisuus ja kaikki antamanne tiedot, keskustelut ja muut yksityisyyttänne koskevat asiat pysyvät vain minun tiedossani, ellette erikseen anna lupaa luovuttaa niitä esim. omaisille tai edunvalvojalle.